Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за 2021 година

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 до 31.03.2021 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/квартален-од-01.01.2021-до-31.03.2021.pdf Образложение на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за прв квартал 2021 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/образлозение-на-квартален.pdf

Повеќе

Буџет на Општина Старо Нагоричане за 2021 година

На следниот линк може да се види Буџетот на Општина Старо Нагоричане за 2021 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Буџет-2021.pdf На следниот линк може да се види Одлука за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за 2021 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/одлука.pdfНа следниот линк може да се види Одлука за утврудавње на вредност

Повеќе

Квартални извештаи за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за 2020 година

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за прв квартал од 01.01.2020 до 31.03.2020 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Квартален-01-03.pdf Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо Нагоричане за втор квартал од 01.01.2020 до 30.06.2020 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Квартален-01-06.pdf Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Старо

Повеќе