Цркви и манастири

Црква Св.Ѓорѓи Црквата Св.Ѓорѓи во Старо Нагоричане зазема едно од најзначајните и највисоките места во историјата на средновековната византиска уметност во Македонија. Од првобитната црква на Роман IV Диоген (1068-1071) од IX век се сочувани само ѕидовите на фасадите од тесани камени блокови, до сводовите и еден

Локалитети во општина Старо Нагоричане

Културно–Историски споменици Споменик Зебарњак Во атарот на селото Младо Нагоричане се наоѓа споменикот Зебрњак подигнат во чест на жртвите од Првата балканска војна, загинати на ова место во познатата Кумановска битка 1912 година. Изграден е во 1937 година од сив базалтен камен. Над кружната костурница висока 18,5м

Костоперска карпа

Костоперска карпа е импозантна базалтна карпа од вулканско потекло во околината на с.Младо Нагоричане, Кумановско. Сместена на самата висорамнина на карпата , на 9 км источно од Куманово. Во минатот тука постоеле околу 40 цркви, од кои денес се останати неколку. Поради тоа месноста била нарекувана Мала