Администрација

Распоред на вработени по одделенија Одделение за финансиски прашања Раководител:Тина Костовска   Име и Презиме Телефон за контакт Звање e-mail 1. Тина Костовска 075/490-005 Помлад соработник за буџетска координација и контрола  kostovskatina@yahoo.com 2. Фросина Крстевска 075/490-006 Самостоен референт за материјални и финансиски работи  krstevskafr@yahoo.com 3. Tања Јовчиќ

Повеќе

Совет на Општина

  Име и Презиме Телефон за контакт e-mail 1. Јовица Јанчиќ 078/318-361   2. Саша Алексиќ 078/318-362   3. Бобан Цветановски 078/318-366 4. Игор Душановски 078/318-364   5. Ивана Тодевска 078/318-365   6. Тони Митровски 078/318-369   7. Тања Јовановска 078/318-368   8. Ивица Петрушевиќ /  

Повеќе