Јавни набавки

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за Општина Старо Нагоричане, во полето договорен орган треба да се внесе Општина Старо Нагоричане, да

Повеќе

Годишен план за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки во 2021 година на Општина Старо Нагоричанеhttp://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Годишен-план-за-јавни-набавки.pdf Годишен план за јавни набавки во 2021 година на Општина Старо Нагоричане (Анекс бр.1)http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Анекс-на-годишен-план-за-јавни-набавки.pdf Годишен план за јавни набавки во 2021 година на Општина Старо Нагоричане (Анекс бр.2)http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Годишен-Анекс-2.pdf

Повеќе