Завршна сметка на Буџетот на Старо Нагоричане за 2020 година

На следниот линк може да се види Завршна сметка на Буџетот на Старо Нагоричане за 2020 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Zavrsna-smetka-Opstina-Staro-Nagoricane-za-2020-god.pdf На следниот линк може да се види Годишен извештај на Општина Старо Нагоричане за 2020 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Godisen-izvestaj-na-Opstina-Staro-Nagoricane-za-2020-godina.pdf

Повеќе

Завршна сметка на Буџетот на Старо Нагоричане за 2019 година

На следниот линк може да се види Завршна сметка на Буџетот на Старо Нагоричане за 2019 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Завршна-сметка-2019.pdf На следниот линк може да се види Годишен извештај на Општина Старо Нагоричане за 2019 година http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Одлука-2019.pdf

Повеќе