На следниот линк може да се види Завршна сметка на Буџетот на Старо Нагоричане за 2019 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Завршна-сметка-2019.pdf

На следниот линк може да се види Годишен извештај на Општина Старо Нагоричане за 2019 година

http://staronagoricane.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/Одлука-2019.pdf