Person

Јовица Јанчиќ - Претседател на совет

Роден во с. Старо Нагоричане.

Person

Драган Спасиќ - Член на совет

Роден во с. Старо Нагоричане

Person

Игор Душановски - Член на совет

Роден во с. Младо Нагоричане

Person

Бобан Цветановски - Член на совет

Роден во с. Стрновац.

Person

Ивана Додевска - Член на совет

Родена во с. Старо Нагоричане.

Person

Тања Јовановска - Член на совет

Родена во с. Драгоманце.

Person

Тони Митровски - Член на совет

Роден во

Person

Име и презиме

дасдасд

Person

Име и презиме

дасдасдасд

СОВЕТНИЦИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Е-ИНФОРМАТОР