ГРАДОНАЧАЛНИК

Person

Жаклина Јовановска

Жаклина Јовановска е родена на 30 август 1971 година во с.Драгоманце.Средно образование завршила воСкопје каде се отселува да живее со своите родители до својата дваесета година кога се мажи и повторно се враќа да живее во с.Драгоманце. Мајка е на две полнолетни деца. Дипломирала наMeѓународниот славјански универзитет во Свети Николе, каде се здобила со звање дипломиран економист-менаџмент на организација. Од 2011 година работела во Јавното претпријатие Чистота и зеленило во Куманово на работно место Советник за безбедност при работа во Секторот за човечки ресурси. Претходно во Советот на Општина Старо Нагоричане од страна на жителите на Општина Старо Нагоричане е избрана 2 (два) мандати за член на Советот и тоа во период од 2005-2009 година и од 2009-2013 година. Во 2017 година, на Локалните избори, жителите на Општина Старо Нагоричане и ја доверија градоначалничката функција.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Е-ИНФОРМАТОР